<img alt="" src="https://secure.gard4mass.com/158539.png" style="display:none;">

Comparar equipos de impregnación al vacío

Especificaciones del Equipo
      CAPi     CFi     APi     HVLV     EcoSeal  

Proceso

Dry Vacuum & Pressure (DVP)  Dry Vacuum & Pressure (DVP) Dry Vacuum & Pressure (DVP) Dry Vacuum & Pressure (DVP) Dry Vacuum (DV)/Wet Vacuum (WV)
Presión de proces  80 PSI (5.5 bar)  90 PSI (6.2 bar) 90 PSI (6.2 bar) 90 PSI (6.2 bar) 15 PSI (1.03 bar)

Vacío logrado

5 Torr (6.5 mbar)  2 Torr (2.67 mbar) <2 Torr (<2.67 mbar) <2 Torr (<2.67 mbar) <2 Torr (<2.67 mbar)
 

Tipo de recuperación de sellador

 
 

Centrífugo

 
 

Centrífugo

 
 

Centrífugo

 
 

Centrífugo

 
 

Rotación por gravedad

 

CFi

Process
Dry Vacuum & Pressure (DVP)

 

Process Pressure

90 PSI (6.2 bar)

 

Vacuum Achieved
2 Torr (2.67 mbar)

 

Sealant Recovery Type
Centrifuge

 

 

APi

 

Process

Dry Vacuum & Pressure (DVP)

 

Process Pressure

90 PSI (6.2 bar)

 

Vacuum Achieved

<2 Torr (<2.67 mbar)

 

Sealant Recovery Type
Centrifuge

 

 

HVLV

Process
Dry Vacuum & Pressure (DVP)

 

Process Pressure

90 PSI (6.2 bar)

 

Vacuum Achieved

<2 Torr (<2.67 mbar)

 

Sealant Recovery Type

Centrifuge

 

 

EcoSeal

 

Process

Dry Vacuum (DV)/Wet Vacuum (WV)

 

Process Pressure

15 PSI (1.03 bar)

 

Vacuum Achieved

<2 Torr (<2.67 mbar)

 

Sealant Recovery Type

Gravity rotation

 

 


Especificaciones Generales
      CAPi     CFi     APi     HVLV     EcoSeal  

Dimensiones

 

Personalizado

 
 

Personalizado

 

180" x 102" x 90"

(457cm x 259cm x 228cm)

156" x 84" x 90"

(396cm x 213cm x 286cm)

 132" x 72" x 89"

(335cm x 182cm x 226cm)

Tamaño de la pieza

 20" x 28" x 20" 

(50cm x 71cm x 50cm) 

 18" x 14" x 24"

(45cm x 35cm x 60cm)

 19" x 19" x 28"

(48cm x 48cm x 71cm)

 15" x 12" x 23"

(38cm x 30cm x 58cm)

 11" x8" x 15"

(27cm x 20cm x 38cm)

Carga útil

170 lbs (77 kg)  130 lbs (60 kg)  75 lbs (34 kg)   75 lbs (34 kg)    30 lbs (14 kg) 
Ciclos/Hora 40 38 15   15 
12: Curado Térmico
10: Anaeróbicos
 
Takt Time 80 segundos 95 segundos  240 segundos 240 segundos

300 seconds: Curado Térmico

360 seconds: Anaeróbicos

Espacio de piso 1,000 sq ft (92 sq m) 1,000 sq ft (92 sq m)   408 sq ft (38 sq m) 300 sq ft (30 sq m)  280 sq ft (26 sq m) 

Nivel de rudio

80 dBA  79 dBA  <75 dBA  <75 dBA <75 dBA
 

Más Información

Más Información

Más
Información

Más
Información

Más
Información

CFi

 

Overall Dimensions
Custom

 

Part Size
18" x 14" x 24"
(45cm x 35cm x 60cm)

 

Payload 

130 lbs (60 kg)

 

Cycles/Hour
38

 

Takt Time
95 seconds

 

Floor Space
1,000 sq ft (92 sq m)

 

Noise Level
79 dBA

Learn more

 

APi

 

Overall Dimensions
180" x 102" x 90"
(457cm x 259cm x 228cm)

 

Part Size
19" x 19" x 28"
(48cm x 48cm x 71cm)

 

Payload
75 lbs (34 kg)

 

Cycles/Hour
15

 

Takt Time
240 seconds

 

Floor Space
408 sq ft (38 sq m)

 

Noise Level
<75 dBA

Learn more

 

HVLV

 

Overall Dimensions
156" x 84" x 90"
(396cm x 213cm x 286cm)

 

Part Size
15" x 12" x 23"
(38cm x 30cm x 58cm)

 

Payload
75 lbs (34 kg)

Cycles/Hour

15

 

Takt Time
240 seconds


Floor Space
300 sq ft (30 sq m)


Noise Level
<75 dBA Learn more

 

EcoSeal

 

Overall Dimensions
132" x 72" x 89"
(335cm x 182cm x 226cm)

 

Part Size
11" x8" x 15"
(27cm x 20cm x 38cm)

 

Payload
30 lbs (14 kg)

 

Cycles/Hour
12: Thermal-cure
10: Anaerobic 


Takt Time
300 seconds: Thermal-cure
360 seconds: Anaerobic 


Floor Space
280 sq ft (26 sq m)

 

Noise Level
<75 dBA

Learn more